Đăng ký lớp học
DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH

Liên hệ tìm gia sư
0766633331
DÀNH CHO GIÁO VIÊN SINH VIÊN

Liên hệ tìm lớp dạy
0886 187422
Lớp Dạy Kèm Mới, Chưa Giao
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : BIM HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA

: ALTIUM - PROTEUS - PIC - PLC - WINCC - NX

TT2304002bikn

:Kha Vạn Cân , Tp Thủ Đức , Chọn

: 13.500.000 .Đ/tháng

: 8 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 4 buổi tự chọn

: 4 GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : CAD/CAM/CAE

: CREO + ANSYS

TT2304001cckn

:An Dương Vương , Q.5 , Tp hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: TOÁN - HÓA - SINH

TT2204002cm12

:Hoàng Hoa Thám , Q.Bình Thạnh , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: Toán - Lý - Hóa

TT2104002cm12

:Đường Số 2 , Tp Thủ Đức, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Văn - Anh

TT2104001cm09

:Huỳnh Tấn Phát , Q.7 , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 5 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN + 1 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: TOÁN - SINH

TT2004002cm12

:Bàu Cát , Q.Tân Bình , Tp Hcm, Chọn

: 4.000.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: 2 GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : CAD/CAM/CAE

: NX

TT2004001cckn

:Lý Thường Kiệt , Q.Tân Bình , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : NGOẠI NGỮ

: IELTS

TT1904002nnkn

:Thống Nhất , Tp Thủ Đức , Chọn

: 4.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: TOÁN - HÓA - SINH

TT1904001cm12

:Phạm Văn Đồng , Q.Bình Thạnh , Tp Hcm, Chọn

: 6.000.000 .Đ/tháng

: 6 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN + 2 buổi tự chọn

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : ÂM NHẠC

: GUITAR

TT1804002gukn

:Nguyễn Thông , Q.3 , Tp Hcm, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : NGOẠI NGỮ

: TIẾNG PHÁP

TT1804001tpkn

:QL22, Q12 , Tp Hcm, Chọn

: 4.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : TOÁN CAO CẤP

: TOÁN CAO CẤP

TT1704002th12

:Linh Trung , Thủ Đức , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : LẬP TRÌNH WEBSITE

: PHP & SQL

TT1704001wekn

:Nguyễn Duy trinh, Q9, tp hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

:

: GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 5

: Toán - Tiếng Việt

TT1604002cm05

:Khánh Hội , Q4 ,Tp Hcm, Chọn

: 2.700.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG

: INVRNTOR

TT1604001inkn

:Phú Thuận , Q7 , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 7

: Toán - Tin Học - Lý

TT1504002th07

:Mã Xuân - Oai , Q9 , Tp Hcm, Chọn

: 4.500.000 .Đ/tháng

: 5 buổi/ tuần

:

: GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: Toán

TT1504001th12

:Nguyễn Thị Thập , Q7 , Tp Hcm, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 0766633331 - 0886187422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ 3D MÁY BAY

: CATIA

TT1404003cakn

:Lý thường kiệt , Q11, Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: chọn

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: TIẾNG NHẬT

TT1404002tn09

:Song Hàm , Q.2 , Tp Hcm, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : LẬP TRÌNH KẾT NỐI VẠN VẬT

: IOT

TT1404001iokn

:Phạm Văn Đồng , Q.Phú Nhuận , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 10

: Toán - Lý - Hóa - Anh

TT1304002cm10

:Mạc Đỉnh Chi , Q1 , Tp Hcm, Chọn

: 8.000.000 .Đ/tháng

: 8 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN + 4 buổi sắp xếp

: 4 GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ NỘI THẤT

: 3D MAX - PHOTOSHOP

TT13040013dkn

:Nguyễn Du , q1 , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 9

: Toán - Anh

TT1204002cm09

:Phan Đình Phùng , Q.Phú Nhuận, tp Hcm, Chọn

: 4.000.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: 2 GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: Toán - Lý - Hóa - Anh

TT1104002cm12

:Nguyễn Duy Trinh , Q9 , Tp Hcm, Chọn

: 8.000.000 .Đ/tháng

: 8 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN + 4 buổi sắp xếp

: 4 GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU

: MIDAS CIVIL

TT1104001mikn

:Mã xuân Oai , q9 , Tp Hcm, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : 12

: Toán - Anh

TT1004003cm

:Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Q.3 , Tp Hcm, Chọn

: 5.400.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: 2 GV đang đứng lớp ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp đang cần gia sư

Tên lớp : XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN + NÂNG CAO

: PHOTOSHOP

TT1004002phkn

:Võ Văn Ngân , Tp Thủ Đức, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Dạy Kèm, Đã giao
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : 12

: Toán - Lý

TT0704001cm12

:Nguyễn Biểu , Q.1 , Tp Hcm, Chọn, Chọn

: 4.000.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: 2 GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN NHÚNG MCU

: ASM , C , C++

TT0604002mckn

:Nguyễn Du , q1 , Tp Hcm, Chọn, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : 11

: Toán - Hóa - Sinh

TT0604001cm11

:An Dương Vương, Q5, TP HCM, Chọn, Chọn

: 4.000.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: 3 GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN NHÚNG

: FPGA

TT0504002fpkn

:Lý Tự trọng, Q1, Tp Hcm, Chọn, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 12

: Hình Họa Mỹ Thuật 12

TT2703002hh12

:Võ Văn Tần, Q3, TpHcm, Chọn, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nữ ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 11

: Toán- Anh

TT2603003cm11

:3 tháng 2 , Q.10, Tp Hcm, Chọn, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Chọn Tối Thứ 2-4-6-CN

: GV tự do , Nam ; Phí 25%

: 0886 147 622 - 0886 143 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp CAE Chuyên Nghiệp

: ANSYS

TT2603004ankn

:CMT8, Q.Tân Bình , TpHcm, Chọn, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp Lập Trình Vi Điều Khiển Nhúng

: AVR & ARduino

TT2603002cmkn

:Nguyễn tri Phương , Q10, TpHcm, Chọn, Chọn

: 5.000.000 .Đ/tháng

: 3 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: GV tự do ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
Lớp Đã Có Gia Sư

Tên lớp : Lớp 12

: Toán - Hóa - Sinh

TT2603001cm12

:Võ huyền Trang, Q.Tân bình ,TpHcm, Chọn, Chọn

: 3.000.000 .Đ/tháng

: 4 buổi/ tuần

: Tối Thứ 3-5-7-CN

: GV tự do , Nam ; Phí 25%

: 07666 33331 - 0886 187 422

Liên hệ nhận lớp
CÁC GIA SƯ TIÊU BIỂU
: ms1

: Lê Phương Thảo

: Giáo Viên

: ĐH SƯ PHẠM HUẾ

:

: t3, t5, t6

: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 9,Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức,Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận

: ms3

: Nguyễn Trọng Khánh

: Giảng viên

: Đại học Bách Khoa TPHCM

:

: t7, Cn (9h,->10h)

: Quận 1, Quận 3, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú

: ms4

: Hồng Ngọc Minh Trang

: Giáo Viên

: ĐHSP TPHCM

:

: 15h->17h hàng tuần

: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6,Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận,Q.Bình Tân, Q.Tân Phú

: ms5

: Hồ Thị Mỵ

: Thạc Sỹ

: THPT Trần Cao Vân

:

: t2,t3,t4 (8h-9h)

: Quận 1, Quận 2, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Tân Phú

: ms6

: Bùi Thị Toàn

: Sinh Viên

: KHOA Y - ĐHQG

:

: t3, t5, t6

: Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình

TRUNG TÂM GIA SƯ PPVG EDUCATION

Trung tâm gia sư PPVG GIA SƯ EDUCATION  nhận dạy kèm tại tư gia, nhận dậy kèm từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Ngoại Ngữ, Tin học, Đàn, Nhạc, Vẽ, Luyện thi đại học... Nhận dạy kèm khắp nơi trên địa bàn TP.HCM, không ngại đường xa. Quý phụ huynh học sinh có nhu cầu vui lòng liên hệ:

               ĐIỆN THOẠI ĐỂ TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ GIA SƯ TRỰC TIẾP:

              SĐT: 0766633331 - 0886 187422; Email: Phong@gmail.com; LH: THẦY VĂN

LINK:1/CTY TƯ VẤN DU HỌC :WWW.PPVGDUHOC.COM; WWW.DUHOCAUA.COM;

       2/TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC-NGOẠI NGỮ-BỒI DƯỠNG VĂN HÓA PPVG EDUCATION (ĐẠO TẠO TẬP TRUNG TẠI CÁC CƠ SỞ TRUNG TÂM TẠI: SÀI GÒN (KHAI TRƯƠNG 10 CƠ SỞ ) / BÌNH DƯƠNG (KHAI TRƯƠNG 1 CƠ SỞ ) / ĐỒNG NAI (KHAI TRƯƠNG 1 CƠ SỞ ) /CẦN THƠ (KHAI TRƯƠNG 1 CƠ SỞ ) / MIỀN TRUNG (KHAI TRƯƠNG 3 CƠ SỞ ) / HÀ NỘI (KHAI TRƯƠNG 5 CƠ SỞ ) :

       +500 KHÓA NGẮN HẠN CHO SINH VIÊN/HỌC VIỆN THUỘC 40 NGÀNH ĐẠI HỌC

      +60 KHÓA NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH (CHO HỌC SINH LỚP 3-ĐẾN LỚP 12):TOÁN,LÝ,HÓA,SINH,NGOẠI NGỮ,VĂN,VẼ,TIN,LTĐH...VV :

        WWW.PPVGTRAINING.COM  ; PPVGEDUCATION.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal
  • Socal